A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Protect Extra rovarirtó aeroszol, 400 ml

Protect Extra rovarirtóval a rovarirtás mesterfokra emelhető. Ágyi poloska irtására az egyik leghatékonyabb készítmény. Emellett csótány irtására is bevethető. A Magyar Termék Nagydíj 2011 győztese! 3X hatás: 1. Gyorsan hat, 2. Megakadályozza a rovarok szaporodását, 3. Hatását több hónapig megőrzi. Ágyi poloska, csótány, hangya, ezüstös pikkelyke, bolha, ellen!

1 930 Ft

1 520 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 4 825 Ft / liter

16 készleten

Termékleírás

Extra 3X hatás, de hogyan?
1. Gyorsan hat, mert:
• Hatóanyagai behatolnak a legrejtettebb résekbe, repedésekbe is.
• Kiűzi a rovarokat a rejtekhelyükről.
• Érintőméregként azonnali ölőhatással rendelkezik.
2. Meggátolja a rovarok szaporodását, mert:
S-metoprén tartalma révén nem engedi tovább fejlődni a rovarokat
Gátolja a lárvák kifejlődését
Gátolja a lárvák fejlődését
3. Hatását több hónapig megőrzi, mert:
A készítmény megszünteti a rovarok újratermelődését.

Aeroszol, 400 ml

Használat előtt felrázandó!

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 – Kerülje a permet belélegzését.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P391 – A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P410 + P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a kiürült palack kis mennyiségben a háztartási szemétbe tehető.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó és forgalmazó:
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 432-0400
Fax.: (36-1) 432-0401
e-mail: info@babolna-bio.com

Tömeg 0,36 kg
Méretek 26,0 × 5,5 × 26,0 cm
CLP - figyelmeztető mondat

, , , , , , , , , , , ,

CLP - piktogram

,

Veszélyességi információk

GHS02 - tűzveszélyes
Tűzveszélyes
GHS09 - Veszélyes a környezetre
Veszélyes a környezetre
EUH 208
Allergiás reakciót válthat ki.
H220
Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H222
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet.
H280
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302
Lenyelve ártalmas.
H304
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H332
Belélegezve ártalmas.
H351
Feltehetően rákot okoz
H371
Károsíthatja a szerveket
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő termékek

4 902 Ft

7 készleten

4 572 Ft

6 készleten

3 188 Ft

12 készleten

Hasonló termékek

3 042 Ft

7 készleten

2 056 Ft

22 készleten

2 102 Ft

7 készleten

PROTECT ágyipoloska és bolhairtó permet
3 696 Ft

16 készleten

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták:

 • 3 301 Ft

  15 készleten (utánrendelhető)

 • 3 100 Ft

  8 készleten

 • 1 668 Ft

  5 készleten

 • 1 350 Ft

  8 készleten

 • Draker RTU 400 ml-es rovarirtó és rovarriasztó szer
  2 584 Ft

  16 készleten