A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

PROTECT rovarirtó permet 500ml

Az épületek, háztartás környékén előforduló HANGYÁK, PÓKOK, CSÓTÁNYOK és egyéb mászó rovarok ellen felhasználható rovarirtó permet.

2 102 Ft

1 655 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 4 204 Ft / liter

7 készleten

Termékleírás

Zárt térben rejtőzködű életmódú rovarok ellen felhasználható rovarirtó, szintelen, szagtalan permet. Gazdaságos, 500ml-es kiszerelés. Használata egyszerű. Használata előtt a szórófej biztonsági lapját törje le, majd rázza fel. Permetezés közben a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsa. Annyi permetet permetezzen a felületre, amennyitől a kezelendő felület enyhén nedves lesz. Az 500ml-es készítmény átlagosan egy 10-12m2-es felület kezelésére elegendő.

Elsősorban tömör felületeken alkalmazza. Hatástartóssága a kezelt felületek jellegétől függően 1-3 hét. Tömör felületeken max. 20 hét!

Hatóanyagtartalom: permetrin 0,25%; piperonil-butoxid 0,25%; piretrin 0,09%.

Nem összeférhető anyagok: erős oxidálószerek, erős savak. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó  

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a kiürült palack kis mennyiségben a háztartási hulladékba tehető. 

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó és forgalmazó:
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 432-0400
Fax.: (36-1) 432-0401
e-mail: info@babolna-bio.com

Tömeg 0,58 kg
Méretek 28,0 × 9,0 × 3,0 cm
CLP - figyelmeztető mondat

, , , , ,

CLP - óvintézkedésre

, ,

CLP - piktogram

Veszélyességi információk

GHS09 - Veszélyes a környezetre
Veszélyes a környezetre
EUH 208
Allergiás reakciót válthat ki.
H302
Lenyelve ártalmas.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H332
Belélegezve ártalmas.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P261
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P391
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Hasonló termékek

1 668 Ft

10 készleten

Draker RTU 400 ml-es rovarirtó és rovarriasztó szer
2 584 Ft

11 készleten

3 245 Ft

17 készleten

2 718 Ft

17 készleten

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták:

  • 3 042 Ft

    7 készleten

  • 4 902 Ft

    7 készleten

  • 3 100 Ft

    9 készleten