A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Protect Molyirtó kazetta

Protect molyirtó kazetta, 2db/doboz. Hatását 3 hónapig megőrzi, nem szennyezi a ruhákat. 

1 350 Ft

1 063 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 675 Ft / db

14 készleten

Cikkszám: R-K22117-HU Kategóriák: , Címkék: , ,

Termékleírás

A Protect molyirtó kazetta ruhamoly irtására szolgáló készítmény. Felhasználása bárminemű ruhatároló helyen, mint pl. ruhafiók, szekrény, gardrób. 

A ruhamoly kifejlett egyedeinek irtására kifejlesztett készítmény. 

Előnyei:

 • nem csöpög
 • nem hagy foltot
 • hatását párologtatás útján fejti ki
 • biztos védelem a ruhákban, textíliákban fejlődő molyok ellen
 • használata diszkrét
 • nem jár kellemetlen szagképződéssel
 • 3 hónapon keresztül egyenletesen bocsátja ki a hatóanyagot.

Használati javaslat:

A kazettáról távolítsuk el a műanyag fóliát. Egy kazetta kb 0,25légm3-es szekrény védelmére elegendő.

A kazettán elhelyezett akasztó segítségével rögzíthetjük, felakaszthatjuk a terméket a ruhafogasok mellé. 

Ha nem szekrénybe helyezzük, akkor fiók esetén, szennyestartó esetén 1db-t tegyen fiókonként, szennytartónként.

Csak ruhamoly irtására alkalmas!

Használat előtt olvassa el a címkét.

Engedélyszám: HU-2020-MA-18-00283-4001

Hatóanyag: 0,45% transzflutrin

Kerülendô anyagok: Csak az eredeti edényben tárolható.

Óvintézkedésre vonatkozó mond:

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P261: Kerülje a gőzök belélegzését.

P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.

P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P362+P364: A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell
mosni.

P501: A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges
hulladékok gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak
megfelelően.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó és forgalmazó:
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 432-0400
Fax.: (36-1) 432-0401
e-mail: info@babolna-bio.com

Tömeg 0,04 kg
Méretek 18,0 × 10,0 × 3,0 cm
CLP - figyelmeztető mondat

EUH 208, EUH 401, H226, H315, H317, H319, H332, H400, H410, H412

CLP - piktogram

Egészségi veszély, Veszélyes a környezetre

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
GHS09 - Veszélyes a környezetre
Veszélyes a környezetre
EUH 208
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 401
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
H226
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315
Bőrirritáló hatású.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H332
Belélegezve ártalmas.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hasonló termékek

1 689 Ft

15 készleten

Molyírtó kazetta
667 Ft

6 készleten

Ruhamolycsapda ruhamolyok ellen
3 288 Ft

2 készleten

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták:

 • 1 469 Ft

  23 készleten (utánrendelhető)

 • 1 111 Ft

  6 készleten

 • 1 702 Ft

  17 készleten

 • 808 Ft

  7 készleten (utánrendelhető)

 • Draker RTU 400 ml-es rovarirtó és rovarriasztó szer
  2 985 Ft

  11 készleten