A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

INVIFENS P10 vadriasztó spray 200 ml

A INVIFENS P10 vadriasztó spray alapja koncentrált emberi izzadság, ami távol tartja az állatokat azokról a helyekről, ahol nemkívánatos a jelenlétük. Megfelelő használat mellett, alkalmas időjárási feltételek esetén, akár 4 hónapon át is megőrzi riasztó hatását. A 200 ml-es kiszerelés kb. 6,3 hektár védelmére elegendő, 3 méterenként elhelyezett cölöpökkel kb. 1000 m védőkorlát hozható létre.

7 770 Ft

6 118 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 38 850 Ft / liter

5 készleten (utánrendelhető)

Termékleírás

Az INVIFENS P10 vadriasztó spray megbízhatóan elriasztja a vaddisznót, őzet, szarvast, dámvadat és muflont, emellett a rókát és a nyestet is.

Fő felhasználási területei

Mezőgazdasági növények és faültetvények állatkár elleni megóvása, valamint forgalmas utak védelme.

Használata

Használjon védőkesztyűt és a szert mindig szélirányban alkalmazza! Mivel az INVIFENS P10 erősen koncentrált riasztószer, csak nagyon kis mennyiséget kell belőle alkalmazni. Az INVIFENS P10 közvetlenül a földre vagy a bokrokra is permetezhető, de a hatásosság növelése érdekében javasolt egy textildarabra fújni, és azt egy facölöpre, 50-90 cm magasságban rögzíteni.

Használat előtt felrázandó!

Kerülendő anyagok: Az alkálifémek, erős oxidálószerek, peroxidok, savak, sav-kloridok, anhidridek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P301+330+331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+361+353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304+340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305+351+388 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P410+412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése: engedéllyel rendelkező hulladék-ártalmatlanító létesítményben

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó: TYRCHEM, spol. s r.o.
Vysoká 39
919 34 Biely Kostol
Slovakia

Forgalmazó: Indiform Kft
Vörösmarty út 40
024 40 Százhalombatta
Hungary

Tömeg 0,21 kg
Méretek 22,0 × 5,0 × 22,0 cm
CLP - figyelmeztető mondat

, , ,

CLP - piktogram

, ,

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
GHS05 - maró hatású
Maró hatású
GHS02 - tűzveszélyes
Tűzveszélyes
H226
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H229
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták:

 • 10 427 Ft

  5 készleten

 • 2 206 Ft

  1 készleten

 • Bros nyestriaszto folyadek
  1 923 Ft

  7 készleten

 • 10 135 Ft

  1 készleten