INVIFENS P10 vadriasztó spray 200 ml

A INVIFENS P10 vadriasztó spray alapja koncentrált emberi izzadság, ami távol tartja az állatokat azokról a helyekről, ahol nemkívánatos a jelenlétük. Megfelelő használat mellett, alkalmas időjárási feltételek esetén, akár 4 hónapon át is megőrzi riasztó hatását. A 200 ml-es kiszerelés kb. 6,3 hektár védelmére elegendő, 3 méterenként elhelyezett cölöpökkel kb. 1000 m védőkorlát hozható létre.

7 468 Ft

5 880 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 37 340 Ft / liter

Elfogyott

Értesítsenek, ha ismét kapható

  • Nincs készleten, kiszállítása 1-7 munkanap

Leírás

Az INVIFENS P10 vadriasztó spray megbízhatóan elriasztja a vaddisznót, őzet, szarvast, dámvadat és muflont, emellett a rókát és a nyestet is.

Fő felhasználási területei

Mezőgazdasági növények és faültetvények állatkár elleni megóvása, valamint forgalmas utak védelme.

Használata

Használjon védőkesztyűt és a szert mindig szélirányban alkalmazza! Mivel az INVIFENS P10 erősen koncentrált riasztószer, csak nagyon kis mennyiséget kell belőle alkalmazni. Az INVIFENS P10 közvetlenül a földre vagy a bokrokra is permetezhető, de a hatásosság növelése érdekében javasolt egy textildarabra fújni, és azt egy facölöpre, 50-90 cm magasságban rögzíteni.

Használat előtt felrázandó!

Kerülendő anyagok: Az alkálifémek, erős oxidálószerek, peroxidok, savak, sav-kloridok, anhidridek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P301+330+331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+361+353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304+340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305+351+388 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P410+412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése: engedéllyel rendelkező hulladék-ártalmatlanító létesítményben

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó: TYRCHEM, spol. s r.o.
Vysoká 39
919 34 Biely Kostol
Slovakia

Forgalmazó: Indiform Kft
Vörösmarty út 40
024 40 Százhalombatta
Hungary

További információk

CLP - figyelmeztető mondat

H226, H229, H314, H336

CLP - piktogram

Egészségi veszély, Maró hatású, Tűzveszélyes

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„INVIFENS P10 vadriasztó spray 200 ml” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Veszélyességi információk

Egészségi veszély
Maró hatású
Tűzveszélyes

Veszély!

  • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  • H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: