A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Protect RANGER szúnyog és kullancsriasztó aeroszol – 100ml

PROTECT RANGER szúnyog-és kullancsriasztó citrus illattal.

Akár 5 óra védelem szúnyogok ellen.

Akár 3 óra kullancs elleni védelem.

Ruhára is fújható.

Védelem a szabadban!

 

1 467 Ft

1 155 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 14 670 Ft / liter

8 készleten

Termékleírás

Protect Ranger szúnyog és kullancsriasztó aeroszol felhasználható csípőszúnyogok, kullancsok, púposszúnyogok távoltartására.

Használati útmutató:

Használat előtt alaposan rázzuk fel a flakont. A készítményt vékony rétegben a bőrfelületen, ruházaton, lábbelin alkalmazzuk. Kb 20-25 cm távolságból permetezze a készítményt a védendő felületre, majd egyenletesen dörzsölje szét. A felvitt réteg vastagságától függően szúnyog ellen 5 órás, kullancs ellen 3 órás védelmet biztosít. Max naponta 2x alkalmazható!

Veszélyes összetevők: etanol 30-40%, propán 35%, bután 40% , N,N-dietiltoluamid 19,5%

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 oF hőmérsékletet meghaladó hő.

Nem összeférhető anyagok: Károsít bizonyos műanyagokat. Kerülje az érintkezést a műanyaggal (pl.
szemüveg, óraüveg, szintetikus szövet, műbőr stb.) festékkel és lakkal.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Gyártó és forgalmazó:
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 432-0400
Fax.: (36-1) 432-0401
e-mail: info@babolna-bio.com

Tömeg 0,1 kg
Méretek 17,0 × 3,5 × 17,0 cm
CLP - figyelmeztető mondat

H220, H222, H225, H302, H315, H319, H412

CLP - piktogram

Egészségi veszély, Tűzveszélyes

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
GHS02 - tűzveszélyes
Tűzveszélyes
H220
Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H222
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302
Lenyelve ártalmas.
H315
Bőrirritáló hatású.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hasonló termékek

1 111 Ft

6 készleten

2 117 Ft

10 készleten

2 108 Ft

8 készleten

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták:

 • Bros szúnyog és kullancsriasztó 100ml
  1 549 Ft

  6 készleten (utánrendelhető)

 • 1 702 Ft

  9 készleten

 • Protect Szúnyogriasztó spirál
  914 Ft

  17 készleten

 • 2 117 Ft

  10 készleten