A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Roban rágcsálóirtó pép – 150 g

Difenakum hatóanyag tartalmú, a mostani bromadiolonos szereknél hatékonyabb rágcsálóirtó csalétek. Házi egér, vándorpatkány, patkány irtására.

635 Ft

500 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 4 233 Ft / kg

30 készleten

Termékleírás

A ROBAN rágcsálóirtó pép felhasználása:

A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy méreg kihelyezése nélkül nem tudjuk-e csapdákkal orvosolni a rágcsálók kiirtását. Ha túlságosan elszaporodtak és csak a mérgezés jöhet szóba, a csalétket ott helyezzük ki, ahol a nyomaikat láttuk. Az élelemforrást szüntessük meg. Elsősorban a falak mentén, szekrények alján, bútorok mögött helyezzünk ki a csalétekből. 3 naponta érdemes ellenőrizni a kihelyezett méreganyagok mennyiségét.

A készítmény késleltetett hatású. Fogyasztást követően 3-5 nap múlva áll be a halál.

A csalétket addig hagyjuk kint amíg a rágcsálók aktivitása indokolja. Ha 6 hét alatt nem csökken az állomány, forduljunk kártevőirtó szakemberhez.

Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Forgalmazó: Irtó Trió Kft. 1116 Budapest, Sáfrány u. 27. 

Tömeg 0,17 kg
Méretek 20,0 × 11,0 × 5,0 cm
CLP - figyelmeztető mondat

, , , , , , , , , , , ,

CLP - óvintézkedésre

, , , , , , , , ,

CLP - piktogram

Veszélyességi információk

GHS08 - Súlyosan veszélyes az egészségre
Súlyosan veszélyes az egészségre
EUH 210
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 401
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
H300
Lenyelve halálos.
H302
Lenyelve ártalmas.
H315
Bőrirritáló hatású.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H332
Belélegezve ártalmas.
H372
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H373
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P102
P103
Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
P220
Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.
P262
Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P270
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
P301 + P310
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P404
Zárt edényben tárolandó.
P405
Elzárva tárolandó.

Kiegészítő termékek

Kulcs műanyag etetőládákhoz
52 Ft

98 készleten

Egéretető doboz - fekete
340 Ft

19 készleten

Patkányetető Láda (átlátszó tetővel)
2 521 Ft

20 készleten (utánrendelhető)

Egéretető Doboz (átlátszó) irtószer biztonságos kihelyezéséhez
413 Ft

49 készleten

Hasonló termékek

960 Ft

19 készleten

bros_ragcsaloirto_pep_150g
940 Ft

19 készleten

kilrat_pep
1 200 Ft

57 készleten

Protect rágcsálóírtó pép
946 Ft

70 készleten

A kategória további termékei

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták:

 • 2 075 Ft

  1 készleten

 • 1 469 Ft

  12 készleten (utánrendelhető)

 • 1 349 Ft

  2 készleten

 • 1 575 Ft

  9 készleten