P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.