H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.